Bekende inwoners

Bekende inwoners Otterlo

Inleiding

Ieder dorp kent markante persoonlijkheden. Ook Otterlo heeft in het verleden zulke opvallende mensen in haar gemeenschap gehad. Enkele ervan willen we hier memoreren. Het zijn beslist niet altijd anekdotes die tot een zekere bekendheid hebben geleid. Dit hoofdstuk zal in de toekomst zeker nog aangevuld gaan worden maar we denken er goed aan te doen om nu vast een start te maken.

Otterlo ligt in een gebied dat omsloten is door bossen en daar hoort vanzelfsprekend het beroep van jachtopziener bij. Midden vorige eeuw zo omstreeks 1950 zien we op deze foto Jachtopziener Jan van Voorst op inspectietocht door het bos rijden. Hij gaf ook als gids leiding aan wandelingen door ’t Rieselo en Het Otterlosche Bosch.

Jachtopziener Jan van Voorst.

Deze foto kon in 1949-’50 nog gemaakt worden, de hele schoolgemeenschap op één foto! De meeste namen konden achterhaald worden.

Klassenfoto Gehele Ericaschool 1949-1950.

Rechts vooraan zittend: Wim van Santen, Steven Brunekreeft, Teunis de Wit, en Jan Pluim. Eerste rij: van Links naar Rechts: Beppie Heiwegen, Hennie v.d. Brink, Riekje Heijting, Gijsje Jansen, Truusje Brunekreeft, Annemarie Groters, Willie Strookman, Jannie Nikkels, Willie van Voorst, Tinie Lieftink, Floortje Florissen, Willie Pluim, Miep van Manen, Steefje Heiwegen, Hennie van Omme, Jannie Borgers, Jennie van Driessen, Hennie Brunekreef, Piet Prangsma, Nijburg, Geertje v.d.Brink, Gerdie van Santen, Dinie Kennis, Greta van Voorst, Geertje v.d. Ham, Willie Evertsen, Teunie Evertsen, Gerrie Stomphorst. Op de Tweede Rij: Jan Pol, Gert van Omme, Tina van Santen, Harrie Wissels, Steven Heiwegen, Wim van Lagen, Riekje Bruil, Jannie Zwanenburg, Dick van Voorst, Wim Borgers, Frans Poelman, Attie Heijting, Hennie Hendriksen, Gertie van Santen, Wim van Wakeren, Koen Veen, Evert-Jan van den Berg, ??, Chrisje Kennis, Marietje van Santen, Jan Goor, Marianne Lenz, Trui Jonkers, Jannie v.d. Brink, Dinie v.d. Berg, Herbert Visser, Mannes Pol, Dick van Leeuwen, Aart van Santen, Juffrouw ??, Dinie Vissers, Gerrie v.d. Brink, Op de Derde Rij: Alie Heiwegen, Gerrie Brons, Nellie Veldhuizen, Juffrouw Tielens, Dinie Pluim, Willie v.d. Brink, Gertie Harmsen, Gertie van Santen, Annie Scheperkamp, Wim Jonkers, Jan van Beek, Martinus van Driessen, Meester Engelen, Dinie van Manen, Dinie Nikkels, Ditsy van Nieuwenhuizen, Nellie Florissen, Aaltje van Bruggen, Willie Groters, Henk Jonkers, Hamp van Lagen, Bertus van Santen, Cor Bruil, Marijke Ouwejan, Juffrouw de Haan. Op de Vierde Rij: ??, Teunis Evertsen, Joop Onderstal, Gerrit van Voorst, Eduard Berkenbosch, Bertus Veldhuizen, Evert Ploeg, Geert v.d. Ham, Steven Pluimers, Evert Lagerweij, Jaap van Santen, Dries Hazeleger, Jan v.d. Brink, Tonnie de Wit, Berend v.d. Brink, Rein van Wakeren, Marinus v.d. Ham, Jan Fluit, Gerrit Jonkers, Robbie Maris, Gerard Bruil, ?? , Henk Borgers, Cootje Pol, Appie de Rooy, Leo van Nieuwenhuizen, Riekje Baars, Op de Vijfde Rij: Nellie Zwanenburg, Rikje Kennis, Willie van Santen, Betsie Poelman, Ineke Engelen, Erica Abspoel, Riek Schreuder, Annie Liefting, ??, Henk Evertsen, Wim Onderstal, Jan van Manen, Jan v.d. Brink, Herma Bruil, Robert Visser, Dirk Nikkels, Gijs v.d. Ham.

Melkboer Brand van Santen fietst hier in de jaren dertig door Otterlo. De ‘Eerste Otterlosche Melkhandel’ was zijn zaak voor zoetemelk, karnemelk, boter en eieren. Zijn zaak lag op het kruispunt Barneveldseweg en Damakkerweg op de grens van het grondgebied van Otterlo.

Brand van Santen, Melkboer.   

Bakker Veen hier op zijn bakfiets afgebeeld. In de jaren vijftig werd het brood en banket nog gewoon thuisbezorgd per bakfiets. Bakker Veen was bovendien jaren actief bij de vrijwillige Brandweer.
                           
Bakker Veen.

Een bekende figuur in Otterlo was verder Duinkerken. Hij ging in zijn actieve jaren als handelsreiziger langs de deur. Dat was in de jaren voor de oorlog heel gewoon dat men aan de deur kocht wat men nodig had. Hij woonde aan de Heideweg.

Van Bruggen was schoenmaker maar ook postbode. De combinatie van beroepen was heel gewoon om een redelijk inkomen te kunnen halen.

Van Bruggen, Schoenmaker/ Postbode.

Reinder Groters staat hier in vol ornaat afgebeeld als Veldwachter in de jaren twintig. Hij werd geboren in 1865 en was gezagdrager vanaf 1900 in Otterlo. Hij woonde in het huis aan het begin van de Harskamperweg. In het oorlogsjaar 1943 is hij overleden.

Reinder Groters, Veldwachter

Hier staat een groep mannen uit Otterlo op de foto die in 1918 is genomen. Het zijn van links naar rechts: Jan Harmsen, Henk van Bruggen, Ep Borgers, Teunis Harmsen en Jaap Hendriksen.

Groep Mannen in Otterlo, 1918.

Wegwerkers bezig aan de wegen rondom Otterlo. Alle mannen op deze foto waren Otterloërs. Het werk werd met zogenaamde kipwagens gedaan. Het zijn: geheel links: Donkersteeg, Maas v.d., Steeg (achter hem voorman Jan van Voorst), Jan Harmsen, twee plaatsen verder Ties Top, achter hem Teunis Harmsen. Vooraan in witte kiel Wout Donkersteeg, Jan ‘Minnes’ (bijnaam), Bart Brouwer (met hoed) en Willem van den Ham (ook met hoed).

Groep Wegwerkers.

Hier staan Gies Bettink (links op de foto), Peet Brons en rechts Willem Oosterbroek bij elkaar op de boerderij De Houtkamp. Hun ‘hobby’ was het om elk jaar oude landbouwtechnieken op de Trapakkers in Ede te demonstreren. Ook Jas Beumer en Henk Davelaar behoorden tot die groep.

Bettink, Brons en Oosterbroek op de Houtkamp.

Dokter Beumer, huisarts in Otterlo was niet de eerste dorpsarts maar wel een van de bekendste die Otterlo heeft gehad.  Hij maakte de woelige oorlogsjaren mee en heeft veel moed getoond door zonder onderscheid zowel Duitse als Engelse gewonden te helpen. Aan ‘friemels’ had hij grondig het land en daar moest je bij hem niet mee aankomen. Hij woonde in het bekende ’t Witte Hoes’ aan de Dorpsstraat.

Dokter Beumer.

Als opvolger van meester Colijn vanuit het buurtschap De Valk kwam in 1863 meester Goosen Brummel naar Otterlo. De Erica school van toen telde toen nog maar 50 tot 60 leerlingen! Bij zijn zilveren jubileum liep het gehele dorp uit om deze geliefde ‘meester’ te eren. Naar hem is de Brummelweg vernoemd.

Meester Goosen Brummel.

Naast zijn functie als Hoofd van de Erica school van 1892 - 1904 zette meester Krijn Bouman zich ook in voor het algemeen belang en samen met onder andere dokter Beumer was hij actief in Otterlo’s Belang en in de Gemeentepolitiek van Ede als behartiger voor Otterlo’s belangen. Naar hem is de Boumanlaan vernoemd.

Meester Krijn Bouman.

Van huis uit was Gerrit Feenstra (1890 – 1983) architect in Arnhem. Hij verzamelde, aanvankelijk als hobby maar meer en meer later als professional, allerlei soorten tegels en dat waren zowel sier- als gebruikstegels. In zijn zomerhuis aan de Eikenzoom stichtte hij ‘It Noflik Sté’ (Het Genoeglijk Plekje). Op de foto zit hij voor zijn verzameling tegels. Het Nederlands Tegelmuseum is landelijk uniek te noemen vanwege zijn grote en bijzondere verzameling. Ook naar hem is een straat vernoemd, de Feenstraweg.

Gerrit Feenstra, architect.

Bekend als meester Cees Engelen (1888 – 1969), met de bijnaam ‘Kees Knie’, was hij een geliefde meester op de Ericaschool van 1916 – 1953. Heel veel oud-Otterloërs hebben hem als meester gehad. Ook voor buitenschoolse activiteiten heeft hij zich altijd ingezet. Hij was onder andere ‘zandcommissaris’ die toe zag op een eerlijke verdeling van de zand behoefte van de bewoners. Er is een Meester Engelenweg naar hem vernoemd.

Meester Engelen.

Herman Pieter Prangsma (1916 – 1985). Sinds 1938 boer- eigenaar van de Mossel een afgelegen boerderij op zo’n 4 km buiten Otterlo. In de oorlogstijd een uitstekende plaats voor onderduikers en evacuees. Hij was actief in tal van landbouworganisaties en zette zich in voor Otterlo’s Belang. Ook naar hem is een laan vernoemd, de H.P.Prangsmalaan in Otterlo.

H.P.Prangsma, De Mossel.

Op deze, helaas wat beschadigde fot, zien we de Familie Rap die op de Kop van Deelen woonde. Zij brachten met deze boerenkar hun producten van de boerderij naar markten in de omgeving.

Kolenboer Willem van Santen staat hier alsnog jongeman klaar om kolen naar een klant te gaan brengen, dat ging toen nog gewoon per bakfiets. Op de achtergrond ziet u De Waldhoorn met speeltuin.

Kolenboer Willem van Santen.

Jo Driessen komt hier met paard en wagen uit de bossen rond Otterlo. Deze foto dateert van 1952. Het opgehaalde hout diende voor allerlei doeleinden. Links ziet u nog net een Solex-bromfiets tegen de boom staan, een heel populair vervoersmiddel in die dagen.

Jo Driessen, Bosarbeider.

Tussen de Barneveldseweg en Eschoterweg lag vroeger de smederij van Dirk Lieftink. Zijn smids leerling in die tijd was Jan van der Meijden, de man die later in de Tweede Wereldoorlog als knecht op de boerderij van Van der Lest een zeer betrouwbare rol heeft gespeeld bij het helpen van de Joodse familie Singel uit Arnhem. Deze foto dateert uit 1928.

Smederij Lieftink.

Jan van der Meijden en zijn hulp Wim Lieftink zagen hout om de kachels te laten branden. Op de achtergrond een nieuw fenomeen in die tijd, namelijk een caravan met de eigenaar ernaast, de familie Jager uit Ede. Deze foto stamt uit het oorlogsjaar 1942 en is langs de Arnhemseweg genomen.

Jan van der Meijden.

Postbode Borgers op de fiets door Otterlo om de post rond te brengen. Deze foto dateert van rond de jaren vijftig. Hij was ook actief lid van de zangvereniging.

Borgers, Postbode.

De bel van deze ijscokar van de IJsbeer kende iedereen in Otterlo. Vanaf 1932 kwam Lammers regelmatig naar Otterlo. Helemaal links (met strik) Reina van Beek, daarachter Mina van Lunteren en Jaap van Milligen. Met bretels Reinier Joosten en voor hem staat Wouter Harmsen met Zwaantje Pol. Rechts vooraan Berend v.d. Brink en daarachter Riek v.d. Brink en Gijs van Voorst. Delange jongen achteraan is Gijs de Wit. De ijsco’s waren toen voor 2,3,5 en 10 cent per stuk te koop!

IJscoman Lammers.

Zesdeklassers uit 1955 staan hier als kinderkoor voor een keer in de Hervormde Kerk opgesteld. Van links naar rechts, achteraan: Attie Heijting, Anne-Marie Groters, Ger van Lagen, Hennie Brunekreef, Jan de Rooij, Rik van Voorst, en Wim van Lagen. Middelste Rij: Marie van Santen, Jennie van Driessen, Flora Florissen, Tinie van Santen, Tinie Liefting, Jan Goor, Steven Heiwegen en Wim Borgers. Voorste Rij: Hennie Hendriksen, Gertie van Santen, Hennie van Omme, Steefje Heiwegen, Frans Poelman, Koen Veen en Gert van Omme.

Kinderkoor Otterlo, 1955.

Bevrijders van Otterlo terug in 1975 in Otterlo bij hun voormalige commandopost van The Irish Regiment of Canada, ‘t Witte Hoes aan de Dorpsstraat. Links staat William S. Elder en naast hem Gordon Phyllis Maybee. Jas Beumer en Jan Grevers waren hier hun gastheren. Op de website www.slagomotterlo.nl vindt u meer informatie over de gebeurtenissen uit die dagen (April 1945).

Bevrijders Otterlo1945.

In de jaren veertig zijn hier een groep mensen bezig met het binnenhalen van de korenoogst van het land. Buren hielpen elkaar heel gebruikelijk in die tijd. Het gebeurde hier op het land rond De Roekel. Centraal staat mevrouw Beumerdie haar man koffie inschenkt. Links schenkt Joh. Bettink Evert-Jan Beumer vanuit een fles drinken in en vooraan zitten Ger Beumer met rechts Herman de Bruin en daarachter Mies en Jan Bettink. Twee paarden trokken de maaimachine. Het koren werd met de hand tot garven gebonden en later op schoven gezet.

Foto 26, Koren maaien bij de Roekel.

Bijna niet meer voor te stellen, maar ‘vroeger’ kon men nog schaatsen op de vijver bij De Zanding! In de veertiger jaren zien we hier van links naar rechts: Ger Beumer, Jan Evertsen, Co Evertsen, Evert-Jan Beumer, Ger van de Brink, Bertus Joosten en Emma Konstapel.

Schaatsen op de vijver van De Zanding.